Navigácia

Partner

Navigácia

Streda 29. 9. 2021

Vedenie školy a koordinátori

Mgr. Katarína Krivjančinová - riaditeľka školy

Mgr. Ivana Karasová - zástupkyňa riaditeľky školy

 

PaedDr. Lýdia Šrenkelová - výchovná poradkyňa

Mgr. Erika Ducaničová - koordinátorka drogovej prevencie a sociálno - patologických javov

Mgr. Katarína Krivjančinová - koordinátorka environmentálnej a regionálnej výchovy

Mgr. Dita Kresilová - koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Mgr. Valéria Lysivková - koordinátorka projektu Škola podporujúca zdravie

Počet návštev: 4184826

Fotogaléria

Kalendár

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY

Naša Základná škola na Ulici Komenského 2666/16 v Snine je najmladšou plnoorganizovanou školou v meste  Snina.  Jej história sa začala písať presne 2. septembra 1998, keď prvýkrát slávnostne otvorila svoje brány pre žiakov najmladšieho sídliska v Snine, Sídliska Komenského a priľahlých častí Brehy a Daľkov.

 • ZELENÁ ŠKOLA - medzinárodný projekt

  Od tohto školského roka sa naša škola stala súčasťou medzinárodného projektu Zelená škola. Prvoroadou úlohou je vytvoriť na škole kolégium, ktoré bude zostavené z radov pedagogických, nepedagogických zamestnancoch, žiakov, rodičov, ale aj zo zástupcov partnerských inštitúcií.

  V súvislosti s tým by sme radi oslovili našich žiakov, ale aj ich rodičov, ktorým nie je ľahostajná ochrana prírody a životného prostredia, o záujem sa stať členmi - dobrovoľníkmi nášho kolégia. Viac informácií na webe školy: http://www.zskomsnina.edupage.org

 • MŠVVaŠ SR aktualizovalo manuál školský semafór https://www.minedu.sk/data/att/20698.pdf

  na základe vydania novej vyhlášky ÚVZ SR č. 247/2021 platnej od 13.9.2021, ktorou sa skrátila karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov .

  Vyhláška tu:vyhlaska_247_ktorou_sa_nariaduju_opatrenia_pri_ohrozeni_ver.zdravia_k_izolacii_osob_pozitivne_te.pdf

  Na základe zverejného dokumentu Najčastejšie kladené otázky vyberáme info ohľadom domácich Ag testov:

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň kroja.

  Naša škola nezabúda na tradície svojich predkov...

 • DEŇ KROJA 2021

  Náš školský vzdelávací program s názvom „Spoznávajme región a jeho tradície a dohovorme sa s inými“ podporuje vzťak k ľudovým tradíciám našich predkov aj v rámci vyučovania predmetu regionálna výchova. A keďže si zajtra 10.9.2021 pripomíname Deň kroja, rozhodli sme sa pri tejto príležitosti pre našich žiakov pripraviť aktivity zamerané na náš folklór a tradície. Podporiť túto myšlienku môžu všetci žiaci a to aj tak, že prídu v piatok oblečení v kroji alebo aspoň s nejakým folklórnym symbolom.

 • Zmena názvu školy - oznam

  Od 1.9.2021 funguje škola pod upraveným názvom:

  Základná škola, Komenského 2666/16, Snina

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Otvorenie šk. roka 2021/2022.

 • Dochádzkový systém

  Vážení rodičia, milí žiaci

  od šk. roka 2021/2022 bude v škole fungovať elektronicky dochádzkový systém. Každý žiak prvý školský deň dostal od svojho tr. učiteľa čipový prívesok, ktorým sa od 3. 9. 2021 každý deň pri vstupe do školy a odchode zo školy bude elektronicky zapisovať (pípne sa). Dochádzka žiakov sa tak automaticky prenesie do elektronickej triednej knihy. Zároveň si rodičia budú môcť skontrolovať cez svoje rodičovské kontá, kedy dieťa prišlo do školy resp. opustilo školu.

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022

  Otvorenie šk. roku 2021/2022 sa uskutoční dňa 2.9.2020 (štvrtok) o 9.00 hod. a bude prebiehať s dodržaním aktuálnych hyg.- epidemiologických opatrení.

  Žiaci 2. – 9. ročníka prichádzajú do školy priebežne v čase od 8.40 do 8.55 hod. Po príchode do školy, vykonaní ranného filtra a dezinfekcie rúk sa spolu so svojimi triednymi učiteľmi presunú do svojich tried, v ktorých počkajú na otvorenie školského roku riaditeľkou školy. Otvorenie bude v triedach bez sprevádzajúcich osôb len s triednymi učiteľmi.

 • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

 • Organizácia a podmienky vých. - vzdelávacieho procesu v šk. roku 2021/2022

  Na základe vydaného ŠKOLSKÉHO SEMAFORU, ktorého cieľom je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, boli stanovené základné prevádzkové podmienky školy vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní MŠVVaŠ SR. Z manuálu a dokumentov zverejnených na webe MŠVVaŠSR vyberáme tieto informácie:

  Zásadné pravidlá:

  Škola dodržiava opatrenia smerujúce k implementácii odporúčaní ÚVZ SR a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Komenského 2666/16, Snina
  Ul. Komenského 2666/16, 069 01 Snina
 • 057 7625680 - sekretariát
  057 7625679 - školská jedáleň
  0911 370015 - vedúca školskej jedálne
  0911 430109 - riaditeľka školy