Navigácia

Partner

Navigácia

Nedeľa 25. 7. 2021

Vedenie školy a koordinátori

Mgr. Katarína Krivjančinová - riaditeľka školy

Mgr. Ivana Karasová - zástupkyňa riaditeľky školy

 

PaedDr. Lýdia Šrenkelová - výchovná poradkyňa

Mgr. Erika Ducaničová - koordinátorka drogovej prevencie a sociálno - patologických javov

Mgr. Katarína Krivjančinová - koordinátorka environmentálnej a regionálnej výchovy

Mgr. Dita Kresilová - koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Mgr. Valéria Lysivková - koordinátorka projektu Škola podporujúca zdravie

Počet návštev: 4137692

Fotogaléria

Kalendár

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY

Naša Základná škola na Ulici Komenského 2666/16 v Snine je najmladšou plnoorganizovanou školou v meste  Snina.  Jej história sa začala písať presne 2. septembra 1998, keď prvýkrát slávnostne otvorila svoje brány pre žiakov najmladšieho sídliska v Snine, Sídliska Komenského a priľahlých častí Brehy a Daľkov.

 • Riaditeľstvo školy oznamuje, že z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancami školy bude budova školy zatvorená v týchto dňoch:

  9.7. - 13. 7. 2021

  15.7.2021 – 19.7.2021

  21.7.2021 – 29.7.2021

 • Volení členovia rady školy za pedagogických zamestnancov

  Mgr. Emília Kovaľová - predseda rady školy

  Mgr. Peter Hasin

  Volení členovia rady školy za nepedagogických zamestnancov

  Anna Citriaková

  Volení členovia rady školy za rodičov

  Mgr. Gabriel Mikula

  Ing. Miroslava Chochoľaková

  MUDr. Marek Andraščík

  Mgr. Jozef Makaj

  Zástupcovia zriaďovateľa

  Mgr. Jana Karľová

  MUDr. Kulan Andrej

  Tomáš Potocký

  Mgr. Miková Jaroslava

 • Úspešný enviroprojekt 2021

  V rámci výzvy o financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania v ZŠ a SŠ ENVIROPROJEKT 2021 vyhlásenom MŠVVaŠ SR bolo z 396 podaných projektov úspešných 27. Medzi úspešnými bola aj naša škola so svojím projektom ZELENÝ ŠTVORLÍSTOK a získala z ministerstva školstva 2000 € na financovanie ENV aktivít, spolufinancovanie projektu v sume 100 € jej zabezpečilo naše rodičovské združenie. A keďže od septembra začíname na škole aj s projektom Zelenej školy, všetky aktivity úspešného Enviroprojektu budú smerovať k rozvoju edukačných aktivít pre žiakov a premenu školského dvora na prírodnú edukačnú zónu s vytvorením školskej záhrady s kompostoviskom, prírodnej lúky s hmyzím domčekom, náučnými panelmi, pocitovým chodníkom a zónu s edukačnými líniovými značkami.

 • PRÁZDNINOVÉ PRIANIE

  Dnes je posledný deň školského roka, ktorý bol veľmi náročný pre každého z nás - pre našich žiakov, pre Vás rodičov, ale aj pre nás učiteľov a ostatných zamestnancov školy. Pri množstve nových, rýchlo meniacich sa informácií a pokynov sme sa snažili vždy pohotovo reagovať, aby sme jednak chránili zdravie a bezpečnosť, ale predovšetkým, aby sme dali našim žiakom všetko len to najlepšie. Odovzdávali sme im nové vedomosti, aj napriek tomu, že sme s nimi komunikovali v online priestore. Dnes si môžeme povedať: " ZVLÁDLI SME TO. "

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2020/2021

  Dňa 30. júna 2021 (streda) sa o 8.30 hod. uskutoční slávnostné ukončenie šk. roka 2020/2021. Aby boli zachované hygienicko - epidemiologické opatrenia, tak v tomto šk. roku sa ukončenie zrealizuje v jednotlivých triedach, pričom sa vedenie školy prostredníctvom školského rozhlasu prihovorí všetkým žiakom a učiteľom a zhodnotí výchovno - vyučovacie výsledky za tento školský rok. Zároveň triedni učitelia odovzdajú žiakom odmenu za ich celoročnú prácu - vysvedčenie a tých najúspešnejších, ktorí reprezentovali školu v rôznych olympiádach a súťažiach, odmenia vecnými odmenami, ktoré zakúpilo naše rodičovské združenie. Po odovzdaní vysvedčení žiaci - stravníci pôjdu na obed. Prevádzka ŠKD je zabezpečená.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia Mini ZOO.

 • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 22.6.2021

  Z dôvodu vysokých teplôt sa v utorok dňa 22.6.2021 skracuje vyučovanie podľa priloženého rozpisu. V tento deň 7. vyučovacia hodina nebude.

  4. hodina končí o 11.00 hod.

  5. hodina končí o 11.45 hod.

  6. hodina končí o 12.30 hod.

  Od stredy 23.6. 2021 do 29.6.2021 bude harmonogram ukončenia vyučovania v jednotlivých triedach z dôvodu plynulého zabezpečenia obedov v ŠJ a nepremiešavania sa žiakov nastavený takto:

  1. - 2. roč. ukončenie o 11.15 hod.

  3. - 4. roč. ukončenie o 11.30 hod.

 • OPAKOVANÁ VOĽBA ZÁSTUPCOV RODIČOV DO RADY ŠKOLY

  Vážení rodičia,

  z dôvodu, že sa dňa 17.06.2021 na voľbách do Rady školy pri Základnej škole, Ul. Komenského 2666/16, Snina za zástupcov rodičov nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov – rodičov, riaditeľka školy vyhlasuje opakovanú voľbu za zástupcov rodičov. V prípade opakovanej voľby sa už podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov nevyžaduje.

  Opakovaná voľba do rady školy za zástupcov rodičov sa uskutoční dňa 21.06. 2021 (pondelok) v exteriéri školy – priestor pri zadnom vchode do školy (vstup bránou od školskej jedálne, toho času týmto vchodom do školy vstupujú žiaci 6. - 9. roč.) z dôvodu nezhromažďovania sa rodičov v areáli školy a za dodržania všetkých platných epidemiologicko – hygienických opatrení, a to priebežne v čase od 7.30 do 9.30 hod. alebo od 14.00 do 16.00 hod.

 • VOĽBY ZÁSTUPCOV RODIČOV DO RADY ŠKOLY

  Vážení rodičia,

  dňa 17.6.2021 (štvrtok) sa uskutočnia voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Základnej škole, Ul. Komenského 2666/16, Snina v exteriéri školy – priestor pri zadnom vchode do školy (vstup bránou od školskej jedálne, toho času týmto vchodom do školy vstupujú žiaci 6. - 9. roč.) z dôvodu nezhromažďovania sa rodičov v areáli školy a za dodržania všetkých platných epidemiologicko – hygienických opatrení, a to priebežne v čase od 7.30 do 9.30 hod. alebo od 14.00 do 16.30 hod.

  Všetky ďalšie informácie boli zaslané do rodičovského konta EduPage resp. odovzdané žiakom v papierovej forme prostredníctvom tr. učiteľov.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekt Fazuľovica.

  Naša škola sa zapojila do projektu FAZUĽOVICA, ktorého autorom je Mgr. Jana Karľová, účastníčka ALUMNI PROGRAMU KOMENSKÉHO INŠTITÚTU, s ktorého podporou sa projekt realizuje.

  Jeho cieľom je rozvíjať pedagogické inovácie, ktoré pomáhajú žiakom, učiteľom a budovaniu vzťahov medzi školou a rodičmi. Realizované aktivity budú smerovať k odbúravaniu frontálneho vzdelávania a zavedeniu inovatívnych foriem vo vyučovaní pomocou vypestovaných plodín na zriadenom školskom pozemku. Hlavnou plodinou bude fazuľa - plodina, ktorá nemohla chýbať na stole našich predkov. S fazuľou prejdeme všetky vyučovacie predmety v rôznych ročníkoch našej školy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
  Ul. Komenského 2666/16, 069 01 Snina
 • 057 7625680 - sekretariát
  057 7625679 - školská jedáleň
  0911 370015 - vedúca školskej jedálne
  0911 430109 - riaditeľka školy