Navigácia

Partner

Utorok 20. 3. 2018

Vedenie školy a koordinátori

Mgr. Katarína Krivjančinová - riaditeľka školy

Mgr. Ivana Karasová - zástupkyňa riaditeľky školy

 

PaedDr. Lýdia Šrenkelová - výchovná poradkyňa

Mgr. Erika Ducaničová - koordinátorka drogovej prevencie a sociálno - patologických javov

Mgr. Katarína Krivjančinová - koordinátorka environmentálnej a regionálnej výchovy

Mgr. Dita Kresilová - koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Mgr. Valéria Lysivková - koordinátorka projektu Škola podporujúca zdravie

Počet návštev: 2401098

Fotogaléria

Kalendár

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY

Naša Základná škola na Ulici Komenského 2666/16 v Snine je najmladšou plnoorganizovanou školou v meste  Snina.  Jej história sa začala písať presne 2. septembra 1998, keď prvýkrát slávnostne otvorila svoje brány pre žiakov najmladšieho sídliska v Snine, Sídliska Komenského a priľahlých častí Brehy a Daľkov.

 • Riaditeľstvo školy oznamujeme všetkým rodičom, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/ 2009 Z. z. bude dňa 21.03.2018 (streda) žiakom 5. – 8. ročníka z dôvodu organizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka – Testovanie T9 2018 poskytnuté riaditeľské voľno.

  Výchovno – vzdelávací proces pre ročníky 1. – 4. bude prebiehať. Činnosť ŠKD bude na škole zabezpečená. Obedy pre všetkých žiakov budú takisto zabezpečené. Žiaci 5. - 8. ročníka, ktorí majú riaditeľské voľno sa môžu z obedov vyhlásiť u triedneho učiteľa resp. vedúcej ŠJ do 8.45 hod. dňa 20.03.2018 (utorok). V prípade, že sa žiaci 5. - 8. ročníka z obeda nevyhlásia, majú možnosť prísť 21.03.2018 na obed v čase od 12.15 do 13.15 hod. .

 • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

  školský rok 2017/2018

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl vrátane žiakov

  so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím)

  pod názvom Testovanie 9-2018 sa uskutoční

  21. marca 2018 (streda)

  z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

  Náhradný termín testovania sa uskutoční 05. apríla 2018 (štvrtok).

 • Dňa 22. 03. 2018 RÚVZ zrealizuje prednášky ku Dňu vody pre žiakov 5. a 6. ročníka. Okrem toho sa pri tejto príležitosti uskutočnia aj aktivity pre žiakov 1. a 2. ročníka.

 • Dňa 22. 03.2018 sa žiaci 6.A, 7.A a 8.A pri príležitosti Európskeho týždňa akcií proti rasizmu zúčastnia v priestoroch CPPPaP v Snine klubových aktivít zameraných na problematiku rasizmu, intolerancie, xenofóbie a diskriminácie.

 • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina

  pozýva rodičov a budúcich prvákov na slávnostný zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2018/2019 , ktorý sa uskutoční dňa 12. 04. 2018 (štvrtok) o 15.30 hod. v budove školy.

  Zapísať svoje dieťa môžete od 01. 04. do 30. 04. 2018 denne v čase od 7. 00 do 15. 30 hod. na sekretariáte školy.

  K zápisu je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

  Čo ponúkame:

  • vzdelávacie programy ISED I a ISCED II sú zamera
 • Do galérie Matematický Klokan boli pridané fotografie.

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie
 • Do galérie Druháci v mestskej knižnici boli pridané fotografie.

 • Do galérie Krúžok Pastelka boli pridané fotografie.

 • Do galérie Krúžok Šikovníček boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
  Ul. Komenského 2666/16, Snina 069 01
 • 057 7625680 - sekretariát
  057 7625679 - školská jedáleň
  0911 370015 - vedúca školskej jedálne
  0911 430109 - riaditeľka školy