Navigácia

Partner

Sobota 21. 4. 2018

Vedenie školy a koordinátori

Mgr. Katarína Krivjančinová - riaditeľka školy

Mgr. Ivana Karasová - zástupkyňa riaditeľky školy

 

PaedDr. Lýdia Šrenkelová - výchovná poradkyňa

Mgr. Erika Ducaničová - koordinátorka drogovej prevencie a sociálno - patologických javov

Mgr. Katarína Krivjančinová - koordinátorka environmentálnej a regionálnej výchovy

Mgr. Dita Kresilová - koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Mgr. Valéria Lysivková - koordinátorka projektu Škola podporujúca zdravie

Počet návštev: 2424228

Fotogaléria

Kalendár

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY

Naša Základná škola na Ulici Komenského 2666/16 v Snine je najmladšou plnoorganizovanou školou v meste  Snina.  Jej história sa začala písať presne 2. septembra 1998, keď prvýkrát slávnostne otvorila svoje brány pre žiakov najmladšieho sídliska v Snine, Sídliska Komenského a priľahlých častí Brehy a Daľkov.

 • Do tejto výtvarnej súťaže súťaže na tému "Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a s čím by som pomohol ja " sa zapojilo 1050 škôl a porota hodnotila 8147 výtvarných diel. A v takejto veľkej konkurencii náš žiak z 2. B - Tobias Savary na celoslovenskom kole získal vo svojej kategórii hneď dvakrát 1. miesto - 1.miesto hodnotené porotou a 1. miesto internetové hlasovanie.

  Srdečne blahoželáme.

 • Do galérie Krúžok Skvelí kuchárici boli pridané fotografie.

 • Srdečne pozývame rodičov našich žiakov na triednické rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 17. 04. 2018 (utorok) o 15. 30 hod. v jednotlivých triedach.

  Rodičovské združenie 2. B sa z dôvodu neprítomnosti triednej učiteľky uskutoční 19. 04. 2018 o 15. 00 hod.(štvrtok).

 • Riaditeľstvo školy oznamuje, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 518/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/ 2009 Z. z. bude dňa 09.04.2018 (pondelok) žiakom školy z dôvodu pravoslávnych sviatkov Veľkej noci poskytnuté riaditeľské voľno. Nástup do školy je utorok dňa 10.04.2018.

 • Dňa 6. 4. 2018 sa v rámci spolupráce s CPPPaP Snina uskutočnia prednášky pre žiakov 6. 7. a 8. ročníka na témy: Riziká internetu a Kyberšikana.

 • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina

  pozýva rodičov a budúcich prvákov na slávnostný zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2018/2019 , ktorý sa uskutoční dňa 12. 04. 2018 (štvrtok) o 15.30 hod. v budove školy.

  Zapísať svoje dieťa môžete od 01. 04. do 30. 04. 2018 denne v čase od 7. 00 do 15. 30 hod. na sekretariáte školy.

  K zápisu je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

  Čo ponúkame:

  • vzdelávacie programy ISED I a ISCED II sú zamera
 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie
 • Do galérie ŠKD má talent boli pridané fotografie.

 • Do galérie ŠKD - Podlez a preskoč boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
  Ul. Komenského 2666/16, Snina 069 01
 • 057 7625680 - sekretariát
  057 7625679 - školská jedáleň
  0911 370015 - vedúca školskej jedálne
  0911 430109 - riaditeľka školy