Navigácia

Partner

Pondelok 19. 2. 2018

Vedenie školy a koordinátori

Mgr. Katarína Krivjančinová - riaditeľka školy

Mgr. Ivana Karasová - zástupkyňa riaditeľky školy

 

PaedDr. Lýdia Šrenkelová - výchovná poradkyňa

Mgr. Erika Ducaničová - koordinátorka drogovej prevencie a sociálno - patologických javov

Mgr. Katarína Krivjančinová - koordinátorka environmentálnej a regionálnej výchovy

Mgr. Dita Kresilová - koordinátorka výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Mgr. Valéria Lysivková - koordinátorka projektu Škola podporujúca zdravie

Počet návštev: 2382216

Fotogaléria

Kalendár

VITAJTE NA STRÁNKACH NAŠEJ ŠKOLY

Naša Základná škola na Ulici Komenského 2666/16 v Snine je najmladšou plnoorganizovanou školou v meste  Snina.  Jej história sa začala písať presne 2. septembra 1998, keď prvýkrát slávnostne otvorila svoje brány pre žiakov najmladšieho sídliska v Snine, Sídliska Komenského a priľahlých častí Brehy a Daľkov.

 • Za účelom zmiernenia a šírenia chrípkového ochorenia Riaditeľstvo ZŠ, Ul. Komenského 2666/16 v Snine, na základe odporúčania RÚVZ Humenné prerušuje výchovno - vzdelávací proces v dňoch 15. 02. – 16. 02. 2018 (štvrtok a piatok) z dôvodu nárastu počtu chrípkových a respiračných ochorení u žiakov.

  Nástup do školy je 19.02.2018 (pondelok).

  V pondelok 19.02.2018 po nástupe do školy, vedenie školy zmonitoruje stav chorobnosti žiakov a rozhodne o ďalšom postupe, o ktorom Vás v prípade potreby (skrátenia vyučovania) bude informovať prostredníctvom triednych učiteľov.

 • Vážení rodičia, z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkového ochorenia a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Humennom Vám oznamujeme, že dňa 13.02.2018 (utorok) riaditeľstvo školy skracuje vyučovanie a ruší mimoškolskú záujmovú činnosť do konca týždňa. Zároveň dňa 14.02.2018 (streda) bude pokračovať skrátené vyučovanie. Situáciu budeme naďalej monitorovať a prostredníctvom triednych učiteľov a nášho webového sídla Vám budú poskytnuté ďalšie informácie týkajúce sa vyučovacieho procesu.

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie
 • Dňa 9.2.2018 (piatok) sa v rámci environmentálnej výchovy pre žiakov 1. a 2. ročníka uskutoční prednáška pri príležitosti Svetového dňa mokradí. Prednášku lektoruje Mgr. Iveta Buraľová zo Správy NP Poloniny.

  Zároveň je pre žiakov 1. ročníka pripravená prednáška "Neseparuj sa, ale separuj ! " o odpadoch, ich triedení a recyklácií, ktorú lektoruje koordinátorka ENV.

 • Do galérie Karneval 2018 boli pridané fotografie.

 • Do galérie Čistá voda - správna voľba boli pridané fotografie.

  Akcia v rámci projektu Zdravá škola. Pitný režim s čistou vodou v školskej jedálni.

 • Do galérie Všetkovedko boli pridané fotografie.

  V tomto školskom roku sa do vedomostnej súťaže Všetkovedko zapojilo 20470 detí zo Slovenska. Z našej školy ich bolo 13, a to z 2. - 5. ročníka. Titul Všetkovedko získala Karolína Lucová z 5.A. Ostatní zapojení získali diplom Všetkovedko alebo Všetkovedko učeň. Všetkým úspešným gratulujeme.

 • Dňa 2. februára 2018 (piatok) sú polročné prázdniny. Vyučovanie pokračuje v pondelok 5. februára 2018.

 • Dňa 01.02.2018 (štvrtok) o 8.30 hod. sa v telocvični našej školy uskutoční karneval pre žiakov 1. - 5. ročníka.

  Program:

  Prezentácia masiek

  Vyhodnotenie najoriginálnejších masiek

  Tombola pre všetkých žiakov školy - od cca 10.30 hod.

  Diskotéka

  Srdečne sú vítaní aj rodičia našich žiakov.

  Ceny za masky a tomboly:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
  Ul. Komenského 2666/16, Snina 069 01
 • 057 7625680 - sekretariát
  057 7625679 - školská jedáleň
  0911 370015 - vedúca školskej jedálne
  0911 430109 - riaditeľka školy