Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Katarína Krivjančinová Rozvrh
Riaditeľka školy
 
 
Mgr. Ivana Karasová Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľky školy
 
 
PhDr. Andrea Bačíková Školská špeciálna pedagogička
 
 
Ing. Andrea Čopíková Pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Ladislav Drozd Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Erika Ducaničová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Mgr. Mária Dudičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Mgr. Peter Hasin Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.A
 
 
PaedDr. Ľubica Hrešková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
Mgr. Michaela Hudáková Pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Monika Hulajová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
 
 
Ing. Anna Ivanová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Mgr. Lucia Kasprišinová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Mgr. Igor Kerekanič Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Emília Kovaľová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Nadežda Kovaľová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Dita Kresilová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Ing. Miriam Kusková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Miriam Kusková Pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Anna Lucová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Mgr. Valéria Lysivková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
 
 
Lucia Malec Halgašová Pedagogická asistentka
 
 
Lucia Malec Halgašová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Júlia Mihaliková Pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Renáta Spišáková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Daniel Šarišský Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Lýdia Šrenkelová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Miroslava Zabuďková Vychovávateľka
 
 
Miroslava Zabuďková Pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Gabriela Zápotoková Rozvrh
Učiteľka

© aScAgenda 2022.0.1298 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Komenského 2666/16, Snina
    Ul. Komenského 2666/16, 069 01 Snina
  • 057 7625680 - sekretariát
    057 7625679 - školská jedáleň
    0911 370015 - vedúca školskej jedálne
    0911 430109 - riaditeľka školy