Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

ak ste sa rozhodli zapísať Vaše dieťa na našu školu, vyplňte elektronickú prihlášku čo najpresnejšie, gramaticky správne, bez skratiek, zdrobnenín, aby vyplnené osobné údaje boli v súlade s rodným listom dieťaťa. Formulár prihlášky si môžete vytlačiť, podpísať oboma zákonnými zástupcami a zaslať na adresu školy resp. si  škola prihlášku vytlačí sama a po ukončení zápisu si Vás - oboch rodičov pozveme do školy a pri dodržaní všetkých aktuálnych hygienicko - epidemiologických opatrení  spojených s COVID - 19 s Vami overíme a skontrolujeme údaje na prihláške na základe predloženého rodného listu dieťaťa a občianského preukazu zákonného zástupcu a Vy ju následne podpíšete.

V prípade, že zapísané dieťaťa je so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 14. júna 2021.

Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzovací email, ktorý ste uviedli v prihláške. 

,

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Ďakujeme za vyplnenie prihlášky. 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Komenského 2666/16, Snina
    Ul. Komenského 2666/16, 069 01 Snina
  • 057 7625680 - sekretariát
    057 7625679 - školská jedáleň
    0911 370015 - vedúca školskej jedálne
    0911 430109 - riaditeľka školy