• Oznam - Najdlhšia živá detská stonôžka

  Oznam - Najdlhšia živá detská stonôžka

  Dňa 14. 09.2018  o 10. 00 hod. na námestí v Snine sa všetci žiaci našej školy zúčastnia projektu "Najdlhšia živá detská stonôžka" - pokus o rekord. Každý žiak zapojený projektu má mať oblečené biele tričko a rifle , resp. iné nohavice. V súvislosti s týmto projektom a oslavami - Dni mesta Snina 2018 oznamujeme, že po ukončení akcie v meste a návrate žiakov do školy, pôjdu žiaci na obed a vyučovanie už nepokračuje. Prevádzka ŠKD bude zabezpečená do 16.30 hod.. Všetky informácie ohľadom akcie dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov. 

 • Ochrana života a zdravia - OZO

  Ochrana života a zdravia - OZO

  V dňoch 11.09. a 12.09.2018 sa uskutoční teoretická a praktická časť OZO pre žiakov 5. - 9. roč.. Dňa 12.09. 2018 sa uskutočnia pre žiakov 1. - 4. ročníka Cvičenia v prírode. V prípade nepriaznivého počasia sa plánové akcie zrealizujú v náhradnom termíne.

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019

  Do galérie Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019 boli pridané fotografie.

 • OZNAM - ZMENA ČÍSLA ÚČTU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

  Vedúca školskej jedálne oznamuje všetkým stravníkom v ŠJ, že od začiatku šk. roka 2018/2019 došlo k zmene čísla účtu na úhradu stravného. Nové číslo účtu je: 4026160721/7500, IBAN SK75 7500 0000 0040 2616 0721.

 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2018/2019

  SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2018/2019

  Nový školský rok 2018/2019 odštartujeme na našej ZŠ spoločne jeho slávnostným otvorením dňa 3. septembra 2018 (pondelok) o 9.00 hod. .

  Po slávnostnom otvorení sa všetci žiaci presunú so svojimi triednymi učiteľmi do tried, kde dostanú ďalšie informácie.

  Našim prváčikom a ich rodičom podá všetky informácie ohľadom školského roka ich triedna učiteľka v triede, kde ich budú čakať ich prvé nové učebnice.

  Okrem toho všetkým žiakom a rodičom prinášame ešte niekoľko dôležitých informácií:

  • Od utorka 4. septembra 2018 bude vyučovanie prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín.
  • Prevádzka v školskej jedálni začína od utorka  4. septembra 2018. Dňa 3. septembra 2018 sa prihlasuje na stravovanie u tr. učiteľov, nasledujúce dni u vedúcej ŠJ na základe zápisného lístka. 
  • Školský klub detí bude v prevádzke od 4. septembra 2018. Zapisovanie žiakov prebieha u vychovávateliek na základe zápisného lístka. 

   

  Prajeme Vám ešte pekný zvyšok prázdnin a tešíme sa na Vás. 

 • PRIANIE

  PRIANIE

  Nech čas letných prázdnin prinesie všetkým žiakom našej školy veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu, nových kamarátov, a že s teplými lúčmi slnka získate energiu a dostatok síl do ďalšej práce. No a tak, ako to funguje v škole, príde september a my sa postavíme na ďalší začiatok, na začiatok niečoho nového a nepoznaného, od ktorého kľúče Vám odovzdajú Vaši učitelia. 

  Prajeme Vám všetkým krásne prázdniny a všetkým zamestnancom školy príjemnú dovolenku.     

  Vedenie školy 

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

  Do galérie Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

  Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

  Dňa 29. júna 2018 (piatok) o 9.00 hod. sa v telocvični školy uskutoční slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018, kde vedenie školy zhodnotí výchovno - vyučovacie výsledky za tento školský rok a odmení najúspešnejších žiakov, ktorí reprezentovali školu v rôznych olympiádach a súťažiach. Následne sa žiaci presunú do tried, kde im triedni učitelia odovzdajú odmenu za ich celoročnú prácu - vysvedčenie. 

 • Vyhodnotenie súťaže Maksík

  Do galérie Vyhodnotenie súťaže Maksík boli pridané fotografie.

 • Na výlete v MINI ZOO Snina

  Do galérie Na výlete v MINI ZOO Snina boli pridané fotografie.

 • OŽaZ - praktické ukážky záchrannej služby Falck

  Do galérie OŽaZ - praktické ukážky záchrannej služby Falck boli pridané fotografie.

 • Ochrana života a zdravia

  Ochrana života a zdravia

  V dňoch 21. 06. a 22. 06.2018 sa uskutoční teoretická a praktická časť OŽaZ pre žiakov 1. - 9. ročníka s účasťou záchrannej služby Falck. Praktická časť sa zrealizuje v rekreačnom stredisku Sninské rybníky. V prípade nepriaznivého počasia sa praktická časť (piatok) uskutoční v náhradnom termíne.

 • Školský výlet - 5., 6. a 7. ročník

  Do galérie Školský výlet - 5., 6. a 7. ročník boli pridané fotografie.

 • Folklórny festival Spievaj, tancuj, vykrúcaj

  Do galérie Folklórny festival Spievaj, tancuj, vykrúcaj boli pridané fotografie.

 • Literárne talenty

  Do galérie Literárne talenty boli pridané fotografie.

 • Riešime s Maxíkom - 2.B

  Do galérie Riešime s Maxíkom - 2.B boli pridané fotografie.

 • Krúžok Skvelí kuchárici

  Do galérie Krúžok Skvelí kuchárici boli pridané fotografie.

 • Spolupráca 1.A s MŠ

  Do galérie Spolupráca 1.A s MŠ boli pridané fotografie.

 • ŠKD - Cesta rozprávkovým lesom

  Do galérie ŠKD - Cesta rozprávkovým lesom boli pridané fotografie.

 • Výlet ZOO Košice

  Do galérie Výlet ZOO Košice boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
  Ul. Komenského 2666/16, Snina 069 01
 • 057 7625680 - sekretariát
  057 7625679 - školská jedáleň
  0911 370015 - vedúca školskej jedálne
  0911 430109 - riaditeľka školy