• EURÓPSKY TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM

  EURÓPSKY TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM

  Na našej škole je už tradíciou, že v rámci týždňa prevencie voči drogám prebehnú na našej škole v čase od 19.11.2018 do 23.11.2018 tieto aktivity:

  FAREBNÝ TÝŽDEŇ – cieľom tejto aktivity bude jednotné oblečenie (stačí tričko, sveter, mikina) a to nasledovne: 

   

  PONDELOK – modrá

  UTOROK – zelená

  STREDA       - červená

  ŠTVRTOK     - žltá

  PIATOK        - biele

  STOP DROGÁM – žiaci 1. - 9. ročníka počas triednických hodín sa zoznámia prostredníctvom výukového CD s problematikou drog. Na hodinách výtvarnej výchovy budú zhotovovať plagáty na danú tému. 

  Verím, že to bude pre všetkých pestrý a veselý týždeň, plný farebných zážitkov.

                         

  Koordinátorka prevencie: Mgr. Ducaničová Erika

 • DOD na Gymnáziu v Snine

  DOD na Gymnáziu v Snine

  Dňa 15.11.2018 o 9.00 hod. sa žiaci 9. ročníka zúčastnia Dňa otvorených dverí na Gymnáziu v Snine.

 • RIZIKÁ ALKOHOLU - klubové aktivity

  RIZIKÁ ALKOHOLU - klubové aktivity

  Dňa 14.11.2018 sa žiaci 7. ročníka zúčastnia na klubových aktivitách v CPPPaP v Snine zameraných na tému Riziká alkoholu.

 • Kultúrno - výchovný program FS Šiňava

  Do galérie Kultúrno - výchovný program ĽS Šiňava boli pridané fotografie.

 • KULTÚRNO - VÝCHOVNÝ PROGRAM FS ŠIŇAVA

  KULTÚRNO - VÝCHOVNÝ PROGRAM FS ŠIŇAVA

  Dňa 13.11.2018 sa v telocvični školy uskutoční kultúrno - výchovný program folklórneho súboru Šiňava. Žiaci 1. - 4. roč. - 4. vyuč. hod.., žiaci 5. - 9. roč. - 5. vyuč. hod.. 

 • 20. výročie založenia školy

  Do galérie 20. výročie založenia školy boli pridané fotografie.

 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO A JESENNÉ PRÁZDNINY

  RIADITEĽSKÉ VOĽNO A JESENNÉ PRÁZDNINY

  Riaditeľstvo Základnej školy, Ul. Komenského 2666/16 v Snine oznamuje, že dňa 29.10.2018 (pondelok) bude žiakom školy poskytnuté riaditeľské voľno z organizačných dôvodov v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/ 2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácií školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z..

  Zároveň oznamujeme, že jesenné  prázdniny trvajú od 31.10.2018 do 02. 11.2018.

  Vyučovanie pokračuje  v pondelok 05. 11. 2018.

 • OSLAVY 20. VÝROČIA ZALOŽENIA ŠKOLY

  OSLAVY 20. VÝROČIA ZALOŽENIA ŠKOLY

  Pri príležitosti 20. výročia založenia školy sa dňa 25.10.2018 o 15.30 hod. uskutoční slávnostná akadémia. Pri tejto príležitosti  prajeme našej škole veľa úspechov, tvorivých nápadov, skvelých žiakov a pedagógov!

                                                      Všetko najlepšie!

  V súvislosti s touto oslavou bude skrátené vyučovanie do 10.30 hod. Obedy v školskej jedálni budú zabezpečené. Prevádzka ŠKD nebude. 

                                                                              Za pochopenie ďakujeme.

 • Informačný deň SŠ

  Do galérie Informačný deň SŠ boli pridané fotografie.

 • Záložka do knihy spája školy

  Do galérie Záložka do knihy spája školy boli pridané fotografie.

 • Obchodovanie s ľuďmi - prednáška CPPPaP

  Obchodovanie s ľuďmi - prednáška CPPPaP

  Dňa 19.10.2018 sa žiaci 9. ročníka zúčastnia prednášky spojenej s klubovými aktivitami v priestoroch CPPPaP v Snine  na tému - Obchodovanie s ľuďmi. 

 • Dni mesta Snina

  Do galérie Dni mesta Snina boli pridané fotografie.

 • STOP ŠIKANE - hudobno - výchovný koncert

  STOP ŠIKANE - hudobno - výchovný koncert

  Dňa 09.10.2018 sa žiaci 1.- 9. ročníka zúčastnia hudobno - výchovného koncertu pod názvom - STOP ŠIKANE. 

 • Celoslovenský deň kroja 2018

  Do galérie Celoslovenský deň kroja 2018 boli pridané fotografie.

 • Vyrábanie šarkanov - 2.A

 • Plenárne rodičovské združenie

  Plenárne rodičovské združenie

  Srdečne pozývame rodičov našich žiakov na plenárne a triednické rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční  dňa 03.10.2018 (streda) o 15. 00 hod. v školskej jedálni a následne v jednotlivých triedach. 

 • ŠKD - Plody našej zeme

  Do galérie ŠKD - Plody našej zeme boli pridané fotografie.

 • ŠKD - Privítanie prvákov

  Do galérie ŠKD - Privítanie prvákov boli pridané fotografie.

 • Svetový deň mlieka

  Do galérie Svetový deň mlieka boli pridané fotografie.

 • Najdlhšia živá detská stonôžka

  Do galérie Najdlhšia živá detská stonôžka boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
  Ul. Komenského 2666/16, Snina 069 01
 • 057 7625680 - sekretariát
  057 7625679 - školská jedáleň
  0911 370015 - vedúca školskej jedálne
  0911 430109 - riaditeľka školy