Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubica Hrešková
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Emília Kovaľová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Hulajová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Ducaničová
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lýdia Šrenkelová
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Lucová
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Dudičová
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dita Kresilová
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Hasin
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Valéria Lysivková
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anna Ivanová
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Kasprišinová

© aScAgenda 2022.0.1298 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Komenského 2666/16, Snina
    Ul. Komenského 2666/16, 069 01 Snina
  • 057 7625680 - sekretariát
    057 7625679 - školská jedáleň
    0911 370015 - vedúca školskej jedálne
    0911 430109 - riaditeľka školy