• Pracovné vyučovanie u tretiakov_Ovocno-zeleninový šalát

 • Lyžiarsky výcvik 2018

  Do galérie Lyžiarsky výcvik 2018 boli pridané fotografie.

 • Chrípkové prázdniny

  Za účelom zmiernenia a šírenia chrípkového ochorenia Riaditeľstvo ZŠ, Ul. Komenského 2666/16 v Snine, na základe odporúčania RÚVZ Humenné prerušuje výchovno - vzdelávací proces v dňoch 15. 02. – 16. 02. 2018 (štvrtok a piatok) z dôvodu nárastu počtu chrípkových a respiračných ochorení u žiakov. 

  Nástup do školy je 19.02.2018 (pondelok).

  V pondelok 19.02.2018 po nástupe do školy, vedenie školy zmonitoruje stav chorobnosti  žiakov a rozhodne o ďalšom postupe, o ktorom Vás v prípade potreby (skrátenia vyučovania) bude informovať prostredníctvom triednych učiteľov.

 • OZNAM

  Vážení rodičia, z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkového ochorenia a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Humennom Vám oznamujeme, že dňa 13.02.2018 (utorok) riaditeľstvo školy skracuje vyučovanie a ruší mimoškolskú záujmovú činnosť do konca týždňa. Zároveň dňa 14.02.2018 (streda) bude pokračovať skrátené vyučovanie. Situáciu budeme naďalej monitorovať a prostredníctvom triednych učiteľov a nášho webového sídla Vám budú poskytnuté ďalšie informácie týkajúce sa vyučovacieho procesu. 

 • 2% Z DANE

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, v záložke 2 % DANE nájdete návod, ako postupovať.

  V dokumentoch na stiahnutie je predvyplnené tlačivo - Vyhlásenie 2017 s identifikačnými údajmi Rodičovského združenia. Obe tlačiva - Vyhlásenie 2017 a Potvrdenie 2017 sú vo formáte formulára, ktoré je možné priamo vyplniť a vytlačiť. V prípade, že nemáte možnosť si vytlačiť príslušné tlačivo, kontaktujte triedneho učiteľa alebo sekretariát školy, ktorý Vám tlačivo poskytne.

  Vopred ďakujeme.

  Dokumenty na stiahnutie:

 • Prednáška - Svetový deň mokradí

  Do galérie Prednáška - Svetový deň mokradí boli pridané fotografie.

 • Prednáška - Svetový deň mokradí

  Dňa 9.2.2018 (piatok) sa v rámci environmentálnej výchovy pre žiakov 1. a 2. ročníka uskutoční prednáška pri príležitosti Svetového dňa mokradí.  Prednášku lektoruje Mgr. Iveta Buraľová zo Správy NP Poloniny.

  Zároveň je pre žiakov 1. ročníka pripravená prednáška "Neseparuj sa, ale separuj ! " o odpadoch, ich triedení a recyklácií, ktorú lektoruje koordinátorka ENV.

 • Karneval 2018

  Do galérie Karneval 2018 boli pridané fotografie.

 • Čistá voda - správna voľba

  Do galérie Čistá voda - správna voľba boli pridané fotografie.

  Akcia v rámci projektu Zdravá škola. Pitný režim s čistou vodou v školskej jedálni.

 • Všetkovedko

  Do galérie Všetkovedko boli pridané fotografie.

  V tomto školskom roku sa do vedomostnej súťaže Všetkovedko zapojilo 20470 detí zo Slovenska. Z našej školy ich bolo 13, a to z 2. - 5. ročníka. Titul Všetkovedko získala Karolína Lucová z 5.A. Ostatní zapojení získali diplom Všetkovedko alebo Všetkovedko učeň. Všetkým úspešným gratulujeme.

 • POLROČNÉ PRÁZDNINY

  Dňa 2. februára 2018 (piatok) sú polročné prázdniny. Vyučovanie pokračuje  v pondelok 5. februára 2018.

 • KARNEVAL

  Dňa 01.02.2018 (štvrtok) o 8.30 hod. sa v telocvični našej školy uskutoční karneval pre žiakov 1. - 5. ročníka.

  Program:

  Prezentácia masiek

  Vyhodnotenie najoriginálnejších masiek

  Tombola pre všetkých žiakov školy - od cca 10.30 hod.

  Diskotéka 

  Srdečne sú vítaní aj rodičia našich žiakov.

  Ceny za masky a tomboly:

 • Šaliansky Maťko - okresné kolo

  Do galérie Šaliansky Maťko - okresné kolo boli pridané fotografie.

 • Krúžok Šikovníček

  Do galérie Krúžok Šikovníček boli pridané fotografie.

 • 1. miesto - národné kolo výtvarnej súťaže - Svetový deň potravín

 • Krúžok Šikovníček

  Do galérie Krúžok Šikovníček boli pridané fotografie.

 • Krúžok Pastelka

  Do galérie Krúžok Pastelka boli pridané fotografie.

 • Ako sme skúmali pôdu - 2.A

  Do galérie Ako sme skúmali pôdu - 2.A boli pridané fotografie.

 • Gerbócova literárna Snina - odovzdávanie cien

  Do galérie Gerbócova literárna Snina - odovzdávanie cien boli pridané fotografie.

 • Oznam o zmene výšky stravného v školskej jedálni

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 01.01.2018 sa mení výška stravného poplatku, ktorá je určená v zmysle Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina.

   

  Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín a na režijné náklady na jedno hlavné jedlo je stanovená  takto:

  žiak 1. – 4. ročníka 1,06 € , žiak 5. – 9. ročníka 1,14 €.

  Viac v záložke Školská jedáleň - Dôležité informácie pre stravníkov - bod 2 Výška stravného

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
  Ul. Komenského 2666/16, Snina 069 01
 • 057 7625680 - sekretariát
  057 7625679 - školská jedáleň
  0911 370015 - vedúca školskej jedálne
  0911 430109 - riaditeľka školy