• PRIANIE

  PRIANIE

  Nech čas letných prázdnin prinesie všetkým žiakom našej školy veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu, nových kamarátov, a že s teplými lúčmi slnka získate energiu a dostatok síl do ďalšej práce. No a tak, ako to funguje v škole, príde september a my sa postavíme na ďalší začiatok, na začiatok niečoho nového a nepoznaného, od ktorého kľúče Vám odovzdajú Vaši učitelia. 

  Prajeme Vám všetkým krásne prázdniny a všetkým zamestnancom školy príjemnú dovolenku.     

  Vedenie školy 

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

  Do galérie Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

  Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

  Dňa 29. júna 2018 (piatok) o 9.00 hod. sa v telocvični školy uskutoční slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018, kde vedenie školy zhodnotí výchovno - vyučovacie výsledky za tento školský rok a odmení najúspešnejších žiakov, ktorí reprezentovali školu v rôznych olympiádach a súťažiach. Následne sa žiaci presunú do tried, kde im triedni učitelia odovzdajú odmenu za ich celoročnú prácu - vysvedčenie. 

 • Vyhodnotenie súťaže Maksík

  Do galérie Vyhodnotenie súťaže Maksík boli pridané fotografie.

 • Na výlete v MINI ZOO Snina

  Do galérie Na výlete v MINI ZOO Snina boli pridané fotografie.

 • OŽaZ - praktické ukážky záchrannej služby Falck

  Do galérie OŽaZ - praktické ukážky záchrannej služby Falck boli pridané fotografie.

 • Ochrana života a zdravia

  Ochrana života a zdravia

  V dňoch 21. 06. a 22. 06.2018 sa uskutoční teoretická a praktická časť OŽaZ pre žiakov 1. - 9. ročníka s účasťou záchrannej služby Falck. Praktická časť sa zrealizuje v rekreačnom stredisku Sninské rybníky. V prípade nepriaznivého počasia sa praktická časť (piatok) uskutoční v náhradnom termíne.

 • Školský výlet - 5., 6. a 7. ročník

  Do galérie Školský výlet - 5., 6. a 7. ročník boli pridané fotografie.

 • Folklórny festival Spievaj, tancuj, vykrúcaj

  Do galérie Folklórny festival Spievaj, tancuj, vykrúcaj boli pridané fotografie.

 • Literárne talenty

  Do galérie Literárne talenty boli pridané fotografie.

 • Riešime s Maxíkom - 2.B

  Do galérie Riešime s Maxíkom - 2.B boli pridané fotografie.

 • Krúžok Skvelí kuchárici

  Do galérie Krúžok Skvelí kuchárici boli pridané fotografie.

 • Spolupráca 1.A s MŠ

  Do galérie Spolupráca 1.A s MŠ boli pridané fotografie.

 • ŠKD - Cesta rozprávkovým lesom

  Do galérie ŠKD - Cesta rozprávkovým lesom boli pridané fotografie.

 • Výlet ZOO Košice

  Do galérie Výlet ZOO Košice boli pridané fotografie.

 • Výchovný koncert s FS Šiňava

  Do galérie Výchovný koncert s FS Šiňava boli pridané fotografie.

 • Výchovný koncert s FS Šiňava

  Výchovný koncert s FS Šiňava

  Dňa 13. júna 2018 sa pre žiakov 5., 7. - 9. ročníka uskutočnil výchovný koncert s folklórnym súborom Šiňava.

 • Mýty a legendy rodného kraja - vyhodnotenie súťaže

  Do galérie Mýty a legendy rodného kraja - vyhodnotenie súťaže boli pridané fotografie.

 • Škola v prírode - 5. deň

  Do galérie Škola v prírode - 5. deň boli pridané fotografie.

 • Škola v prírode - 4. deň

  Do galérie Škola v prírode - 4. deň boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
  Ul. Komenského 2666/16, Snina 069 01
 • 057 7625680 - sekretariát
  057 7625679 - školská jedáleň
  0911 370015 - vedúca školskej jedálne
  0911 430109 - riaditeľka školy