Rada školy Rada rodičov Predmetové komisie a metodické združenia

Poradné orgány školy

Rada školy

ZLOŽENIE RADY ŠKOLY OD 1.7.2021 

 

Funkcia

Meno a priezvisko

Poznámka

Predseda

Mgr. Emília Kovaľová

zástupcovia pedagogických zamestnancov

 

Mgr. Peter Hasin

Členovia

Anna Citriaková

nepedagogický zamestnanec

MUDr. Marek Andraščík

zástupcovia rodičov

Mgr. Gabriel Mikula

Ing. Miroslava Chochoľaková

Mgr. Jozef Makaj

Mgr. Jaroslava Miková

zástupca zriaďovateľa

MUDr. Andrej Kulan

poslanci MsZ

Tomáš Potocký

Mgr. Jana Karľová

 

Štatút Rady školy: Statut_RS_2016.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Komenského 2666/16, Snina
    Ul. Komenského 2666/16, 069 01 Snina
  • 057 7625680 - sekretariát
    057 7625679 - školská jedáleň
    0911 370015 - vedúca školskej jedálne
    0911 430109 - riaditeľka školy