2020/2021

Online šachové Školské majstrovstvá základných škôl Horného Zemplína - okres Humenné, Snina, Medzilaborce a Vranov nad Topľou

Oliver Kuskov( 7.A) - 5. miesto, Karolína Lucová (8.A)- 15. a Mária Čusová(4.A) - 27. miesto. 

Kategória dievčat :

3. miesto - K. Lucová (8.A)

Online Majstrovstvá Prešovského kraja základných škôl v šachu

Oliver Kuskov( 7.A) - 15. miesto, Karolína Lucová (8.A)- 10. miesto - obidvaja postupujú na celoslovenské kolo

Kategória dievčat :

1. miesto - K. Lucová (8.A)

Okresné kolo technickej olympiády - pripravoval Mgr. Drozd

Kategória A 

1. miesto - M. Ferják, S. Ivan(9.A)

Kategória B

2. miesto - M. Makaj (7.A)

Matematická olympiáda - pripravovali Mgr. Kasprišinová a Ing. Ivanová

MO Z5

1. - 5. delené miesto - Teodor Korobanič (5.A)

6. - 7. delené miesto - Filip Ducanič ( 5.A)

Úspešná riešiteľka - Klára Surinčáková( 5.A)

MO Z9

3. - 4. delené miesto - Michaela Sopková( 9.A)

Geografická olympiáda - okresné kolo - pripravovala Mgr. Lysivková

Kategória E

4. miesto - M. Sopková( 9.A)

Kategória F

6. miesto - V. Kelemecová( 7.A)

Biologická olympiáda - okresné kolo - pripravovala Mgr. Kasprišinová

Kategória C

1. miesto - D.Sabo ( 9.A)- postupuje na krajské kolo

Dejepisná olympiáda - okresné kolo - pripravovala Mgr. Kresilová

Kategória E

1. miesto - Burda A.(7.A) - postupuje na krajské kolo

4. miesto - Pacola A.(7.A)

Kategória F

2. miesto - Murcinová E.( 6.A)

4. miesto - Kohutanič J.(6.A)

Olympiáda v ruskom jazyku - krajské kolo - pripravovala Mgr. Kresilová

Kategória A3

1. miesto - G.Pastarnak ( 9.A) - postup na celoslovenské kolo

Biologická olympiáda - krajské kolo - pripravovala Mgr. Kasprišinová

Kategória C

Úspešný riešiteľ  - D.Sabo ( 9.A)

Dejepisná olympiáda - krajské  kolo - pripravovala Mgr. Kresilová

Kategória E

Úspešný riešiteľ - Burda A.(7.A)

Matematická olympiáda - okresné kolo - pripravovali Ing. Ivanová, Mgr. Kasprišinová

MO Z6 

1.miesto - Onuferová K.(6.A)

MO Z7

6. miesto - Burda A.( 7.A)

MO Z8

2.- 3. miesto - Lucová K.(8.A)

 

Olympiáda v ruskom jazyku - celoslovenské  kolo - pripravovala Mgr. Kresilová

Kategória A3

1. miesto - G.Pastarnak ( 9.A) 

9.ročník GPX Reinter

2. miesto - O.Kuskov - z 267 účastníkov

 

Majstrovstvá Slovenska ZŠ družstien online v šachu

Z 538 účastníkov sa naši žiaci umiestnili na:

30.miesto - Kuskov O.(7.A)

111.miesto - Lucová K.(8.A)

314. miesto - Hadvab V.(7.A)

353.miesto - Čusová M.( 4.A)

Zo 116 ZŠ sa naša škola umiestnila na 37.mieste.

Biologická olympiáda - okresné kolo - pripravovala Mgr.Kasprišinová

Kategória D

3.miesto - M.Bobenič(7.A)

Pytagoriáda- okresné kolo - pripravovali Mgr. Kovaľová, Mgr. Kasprišinová a Ing.Ivanová

P 4

6.-7. miesto Čusová M.(4.A)

P 5

4. miesto - Korobanič T.(5.A)

P 6

4. miesto - Kohutanič J.(6.A)

6.- 7. miesto - Onuferová K.(6.A)

P 8

4. miesto - Lucová K.(8.A)

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo - pripravovali Mgr. Kovaľová, PaedDr. Hrešková, Mgr. Karasová

I. kategória

Poézia

2. miesto - M. Čusová(4.A)

Próza

3. miesto- Kovaľ D.(3.A)

II.kategória

Poézia

3. miesto - Kohutanič J.(6.A)

Próza

2.miesto - K. Onuferová(6.A)

III.kategória

Poézia

1.miesto -Ivan S.(9.A)

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Komenského 2666/16, Snina
    Ul. Komenského 2666/16, 069 01 Snina
  • 057 7625680 - sekretariát
    057 7625679 - školská jedáleň
    0911 370015 - vedúca školskej jedálne
    0911 430109 - riaditeľka školy