Testovanie 9 2022 Testovanie 5 2022

Testovanie

Testovanie 9 2022

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl 

školský rok 2021/2022

 Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl vrátane žiakov

so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím)

pod názvom Testovanie 9  2022 sa uskutoční

6. apríla 2022

z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 21. apríla 2022.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Komenského 2666/16, Snina
    Ul. Komenského 2666/16, 069 01 Snina
  • 057 7625680 - sekretariát
    057 7625679 - školská jedáleň
    0911 370015 - vedúca školskej jedálne
    0911 430109 - riaditeľka školy