Výchovný poradca: PaedDr. Lýdia Šrenkelová
Kontakt: poradcakom@gmail.com

057/762 56 80 (sekretariát školy)

Konzultačné hodiny:


Utorok:  11.30 – 12.30

Piatok:   11.30 - 12.30

 

Iný termín po vzájomnej dohode.

Náplň práce výchovného poradcu:
 • pôsobí na škole ako poradca, metodik a koordinátor výchovy a prevencie,
 • poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom, rodičom, učiteľom,
 • sprostredkováva psychologické, sociálno-právne, medicínske a proforientačné služby,
 • spolupracuje s políciou, s MÚ, ÚPSVaR, ...,
 • zabezpečuje besedy, exkurzie do SŠ, ...,
 • pracuje v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a i.,
 • zabezpečuje komunikáciu medzi žiakmi, rodičmi a strednými školami,
 • poskytuje informácie o školách a odboroch, ktoré otvárajú prvé ročníky,
 • zhromažďuje informácie o záujme žiakov o konkrétne stredné školy,
 • poskytuje údaje o tom, koľko žiakov sa na ktorú školu priebežne hlási,
 • zabezpečuje správne vyplnenie a zber prihlášok na strednú školu.
 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Komenského 2666/16, Snina
  Ul. Komenského 2666/16, 069 01 Snina
 • 057 7625680 - sekretariát
  057 7625679 - školská jedáleň
  0911 370015 - vedúca školskej jedálne
  0911 430109 - riaditeľka školy