PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC SÚHRNA SPRÁVA O ZADÁVANÍ ZÁKAZIEK

Verejné obstarávanie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Rok 2019

Zverejňovanie zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov​.

2. Názov zákazky: Rôzne potravinárske výrobky

PKo_Vyzva(1).pdf

PKo_Priloha1_Cenovy_navrh(1).pdf

PKo_Priloha2_Ramcova_dohoda(1).pdf

PKo_Priloha3_CV_uchadzac(1).pdf

1. Názov zákazky: Statické zabezpečenie zázemia telocvične a stavebné úpravy stien

KO_Vyzva.pdf

KO_CV_uchadzac.pdf

KO_Zmluva.pdf

KO_Zadanie.xlsx

 

Rok 2018

Zverejňovanie zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov​.

Názov zákazky: Maľovanie schodiska s chodbami pri výťahu

Vyzva_na_predkladanie_ponuk_-_malovanie_schodiska_s_chodbami_pri_vytahu(1).pdf

Priloha_c.1_Dotaznik_uchadzaca_a_navrh_na_plnenie_kriterii(1).doc

Priloha_c._2_Vykaz_-_vymer_-_schodisko_s_chodbami_pri_vytahu.xls

 

Názov zákazky: Konvektomat

Vyzva_na_predkladanie_ponuk_-_Konvektomat_.pdf

Priloha_c.2_Opis_predmetu_obstaravania.pdf

Priloha_c.1_Dotaznik_uchadzaca_a_navrh_na_plnenie_kriterii.doc

 

2017

Zverejňovanie zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov​.

ZŠ Komenského Snina - výmena okien 2017 .

vyzva_na_predlozenie_ponuk(1).pdf

priloha_1_Dotaznik_uchadzaca_a__navrh_na_plnenie_kriterii.pdf

Priloha_2_vykaz_vymer_(zadanie).xls

priloha_3_Zmluva_o_dielo(4).pdf

Priloha_4_vykaz_okien_str.1.pdf

Priloha_4_vykaz_okien_str.2.pdf

Priloha_4_vykaz_okien_str.3.pdf

 

2016

ZŠ Komenského Snina - výmena okien 2016

Vyzva_na_predkladanie_ponuk(5).pdf

priloha_1_Dotaznik(1).pdf

priloha_2_vykaz_vymer.xls

priloha_3_Zmluva_o_dielo(3).pdf

Priloha_4_Vykaz_okien.pdf

 

2015

ZŠ Komenského Snina - výmena okien 2015

Vyzva_na_predkladanie_ponuk(1).pdf

Priloha_c._1.pdf

Priloha_c._2.pdf

Priloha_c._3.pdf

 

2014

PC zastavy pre ZŠ Komenského

Vyzva_na_predkladanie_ponuk_PC_zostavy_pre_ZS_Komenskeho.pdf

 

Relaxačno - náučno - poznávací dopravný chodníček

Vyzva_na_predlozenie_ponuk.pdf

priloha_1_Navrh_na_plnenie_kriteria.pdf

priloha_2_Rozpocet__vykaz-vymer.pdf

priloha_3_Zmluva_o_dielo.pdf

Projektora_dokumentacia.pdf

 

ZŠ Komenského - výmena okien 2014

vyzva_na_predkladanie_ponuk.pdf

priloha_1.pdf

priloha_2.pdf

priloha_3.pdf

 

2013

PC zostava

Vyzva_na_predkladanie_ponuk_-_PC_zostava.pdf

PCzostava_-oznamenie_o_zadavani_zakazky____9_ods.9.pdf

Výmena okien - ZŠ Komenského Snina 

Vymena_okien_zs_komenskeho_snina.pdf

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Komenského 2666/16, Snina
    Ul. Komenského 2666/16, 069 01 Snina
  • 057 7625680 - sekretariát
    057 7625679 - školská jedáleň
    0911 370015 - vedúca školskej jedálne
    0911 430109 - riaditeľka školy