Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   1.A
  2. ročník   2.A2.B
  3. ročník   3.A3.B
  4. ročník   4.A4.B
  5. ročník   5.A
  6. ročník   6.A
  7. ročník   7.A
  8. ročník   8.A8.B
  9. ročník   9.A
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1102 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
    Ul. Komenského 2666/16, Snina 069 01
  • 057 7625680 - sekretariát
    057 7625679 - školská jedáleň
    0911 370015 - vedúca školskej jedálne
    0911 430109 - riaditeľka školy