2017/2018

Cezpoľný beh - okresné kolo

4. miesto - Andraščíková K.(9.A), Gerbocová T.(9.A), Moravcová B.(8.A)

Výtvarná súťaž Môj starý otec, moja stará mama- portrét

3. miesto - K. Chomová (8.B)

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt šarkanŠarkaniáda s CVČ - pripravovali vychovávateľky ŠKD

Najväčší šarkan - P. Motrič (5.A)

Najvyššie lietajúci šarkan - J. Motrič (4.A), Špitalik D.(3.A)

Najvtipnejší šarkan - V. Kelemecová  (4.A)

Najoriginálnejší šarkan - E. Ruščanská  ( 4.A)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt timravaTimravina studnička - regionálne kolo v prednese slovenskej prózy

I. kategória

3. miesto - J. Lazorová(4.A) - pripravovala Mgr. Ducaničová

Žiacka šachová liga  - 1. kolo - pripravovala Ing. Kusková

1. miesto - Kuskov O. (4.B)

3. miesto - Lucová K.(5.A)

4. miesto  - Murcinová E. (3.A)

Stolný tenis - okresné kolo - pripravoval Mgr. Mikula

Chlapci

6. miesto - Lojan M., Lukša R., Mudzo M.,Radačovský S.

Dievčatá

4. miesto - Gerbocová T., Chomová S., Jušková M., Koceľová Z.

Gerbócova literárna Snina

2. miesto - Tobias Savary(2.B) - pripravovala PaedDr. Hrešková

Čestné uznanie - Matej Bobenič(4.A) - pripravovala Mgr. Lucová

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - okresné kolo - pripravovala Mgr. Karasová

1. miesto - Mudzová B.(9.A)

Shakespeare´s  Day- prednes poézie a prózy v anglickom jazyku

Próza - kategória 8. - 9. ročník - pripravovali Mgr. Dudičová a Ing. Kusková

1. miesto - Mudzová B. ( 9.A)

3. miesto - Chomová K. (8.B)

Technická olympiáda - okresné kolo - pripravoval Mgr. Drozd

Kategória A

4. miesto - Hudák M., Ferjak M.(9.A)

Kategória B

4. miesto - Sopko M. (7.A)

Ochranárik očami detí - výtvarná a literárna súťaž - pripravovali PaedDr. Hrešková, Mgr. Hulajová, Mgr. Lucová, Mgr. Ducaničová

Kategória 1. -4. ročník

1. miesto - Savary T.(2.B)

2. miesto - Barnová S.(2.B)

3. miesto - Pavlík M. (4.A)

Kategória  5. - 9. ročník 

1. miesto - Hulajová M.(7.A)

2. miesto - Hulajová A.(7.A)

3. miesto - Lucová K.(5. A)

Meine Familie - súťaž CVČ z nemeckého jazyka - pripravovala PaedDr. Hrešková

1. miesto - Halasová E.(8.B)

3. miesto - Dovhun M. (8.A)

 

Žiacka šachová liga  - 2. kolo - pripravovala Ing. Kusková

2. miesto - Lucová K.(5.A)

3. miesto - Kuskov O. (4.B)

Výtvarná súťaž FAO - Agroinštitút Nitra

Zmeňme budúcnosť migrácie. Investujme do potravinovej bezpečnosti a rozvoja vidieka.

1. miesto - Savary T. ( 2.B) - pripravovala PaedDr. Hrešková

Šachová liga - pripravovala Ing. Kusková

3. kolo

Chlapci 1. – 4. ročník

Oliver Kuskov – 4. miesto

Chlapci 5. – 7. ročník

Adam Mikula – 5. miesto

Dievčatá 5. – 7. ročník

Karolína Lucová – 3. miesto

Dievčatá 1. – 4. ročník

Ema Murcinová – 2. miesto

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku - pripravovala Mgr. Dudičová

1 A kategória

5. miesto - Charitunová J.(7.A)

1 B kategória 

5. miesto - Štofiková T.(9.A)

 

Matematická olympiáda M 5 - okresné kolo - pripravovala Mgr. Kasprišinová

1. miesto - Lucová K. (5.A)

Prednes povesti Šaliansky Maťko - okresné kolo - pripravovali Mgr. Ducaničová a a Mgr. Karasová

I. kategória

2. miesto - Onuferová K. (3.A)

II. kategória

1. miesto - Lazorová J.(4.A)- postup na krajské kolo

III. kategória

3. miesto - Ivan S.(6.A)

Biblická olympiáda - pripravoval Mgr. Šarišský

3. miesto - Ruščanská E., Kelemecová V., Bobenič M.(4.A)

2. miesto - Chomová K., Koroľová V., Nízka T.K.(8.B)

Geografická olympiáda - okresné kolo - pripravovala Mgr. Lysivková

Kategória E

4. miesto - Kurila B. (8.A)

Biologická olympiáda - teoreticko - praktická časť  - okresné kolo - pripravovala Mgr. Kasprišinová

Kategória C

2. miesto - Kyjovská Z. (9.A) - postup na krajské kolo

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - krajské kolo -pripravovala Mgr. Karasová

Kategória C

6. miesto - Mudzová B. (9.A ) - úspešná riešiteľka

 

Dejepisná olympiáda - okresné kolo - pripravovala Mgr. Kresilová

 

Kategória E

1. miesto - Kubisová K.(7.A)- postupuje na krajské kolo

Kategória D 

4. miesto - Galanda M.(8.B)

 

Turnaj jednotlivcov v praktickom šachu - Levie srdce - pripravovala Ing. Kusková

1. miesto  - Kuskov Oliver (4.B)

 

Vesmír očami detí 2018 - pripravovala Mgr. Hulajová

III. kategória - 5. - 9. roč. ZŠ

Práca postupujúca na celoslovenské kolo - Michaela Hulajová (7.A)

 

Riešime s Maksíkom a Slovenské porekadlá a príslovia - výtvarná a vedomostná súťaž - pripravovala PaedDr. Hrešková

 

Ocenenie za úspešnú účasť - D. Sochaničová, S. Ondiková, K. Surinčáková, T. Savary, K. Frólová, S. Barnová, S. Ontkovič ( 2.B)

 

 

Na potulkách s angličtinou - MY FAVOURITE BOOK - pripravovala Mgr. Dudičová

 

II. kategória - 8. -9. ročník - Plagát

2. miesto - Sentivanová V.(8.A)

2. miesto - Štofiková T., Vasilcová N.(9.A)

3. miesto - Ferkaľová P.(8.B), Aľušíková Z.(8.A)

 

II. kategória - 8. -9. ročník - 3D Projekt

1. miesto - Hulajová F.(9.A)

2. miesto - Jurová M., Stanková V. (9.A)

 

Okresné kolo Pytagoriády - pripravovali Mgr. Kasprišinová, Ing. Ivanová a Mgr. Lucová

Kategória P5 

2. miesto - Lucová K. (5.A)

5. miesto - Žirová J.(5.A)

Kategória P4

7. miesto - Lazorová J.(4.A)

Kategória  P8

1. miesto - Smoľaková V.(8.A)

Krajské kolo biologickej olympiády kat. C - pripravovala Mgr. Kasprišinová

1. miesto - Kyjovská Z. (9.A)

 

Okresné kolo Fyzikálna olympiáda - F - pripravoval Mgr. Drozd

1. miesto - Smoľaková V.(8.A)

 

Okresné kolo Pytagoriáda P8 - pripravovala Ing. Ivanová

1. miesto - Smoľaková V.(8.A)

 

Šachová liga - pripravovala Ing. Kusková

5. kolo

Chlapci 1. – 4. ročník

Oliver Kuskov – 1. miesto

Dievčatá 5. – 7. ročník

Karolína Lucová – 3. miesto

 

Šachová liga - pripravovala Ing. Kusková

6. kolo

Dievčatá 1. - 4. ročník

Tímea Jaňovková - 1. miesto

Emma Murcinová - 3. miesto

Dievčatá 5. – 7. ročník

Karolína Lucová – 3. miesto

 

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo  - pripravovali Mgr. Ducaničová a Mgr. Karasová

Poézia

2. miesto - Onuferová K.(3.A)

1. miesto - Ivan S.(6.A) - postup na krajské kolo

1. miesto - Mudzová B.(9.A)- postup na krajské kolo

 

Próza

3. miesto - Lazorová J.(4.A)

 

Memoriál Mochorovčáka - šachy - pripravovala Ing. Kusková

Dievčatá 3. -5. ročník

1. miesto - Lucová K.( 5.A)

3. miesto - Murcinová E. (3.A)

Chlapci 4. -5. ročník

3. miesto - Kuskov O.(4.B)

4. miesto - Hasin P.(4.A)

Streľba zo vzduchovky - okresné kolo - pripravoval Mgr. Drozd

Jednotlivci

2. miesto -  Ivan S. (6.A) - postup na krajské kolo

Matematická olympiáda - okresné kolo

M 6 - pripravovala Mgr. Krivjančinová

2. miesto - Sopková M.(6.A)

M 7 - pripravovala Mgr. Kasprišinová

5. miesto - Charitunová J.(7.A)

Ochranárik tiesňového volania 112 a civilnej ochrany - celoslovenské kolo - pripravovala PaedDr. Hrešková

1. miesto - Savary T.(2.B) - hlasovanie porotou

1. miesto -Savary T.(2. B) - internetové hlasovanie

 

Florbal - okresné kolo - pripravoval Mgr. Hasin

Dievčatá 

3. miesto - Kyjovská Z., Andraščíková K., Gerbocová T., Volovská J., Vasilcová N., Galandová M., Štofiková T.(9. A), Smoľaková V., Aľušíková Z., Moravcová B.(8. A), Chomová K., Piptová V. ( 8.B), Chomová S.(7.A)

Šachová liga - 6. kolo - pripravovala Ing. Kusková

3. miesto - Lucová K.(5.A)

Florbalový turnaj školskej súťaže Florball SK Liga Prešovského kraja - pripravoval Mgr. Hasin - krajské kolo - postup na celoslovenské kolo 

Dievčatá 

2. miesto - Kyjovská Z., Andraščíková K., Gerbocová T., Volovská J., Vasilcová N., Galandová M., Štofiková T.(9. A), Smoľaková V., Aľušíková Z., Moravcová B.(8. A), Chomová K., Piptová V. ( 8.B), Chomová S.(7.A)

S batohom cez Poloniny - literárno -  výtvarná súťaž NP Poloniny 

Ocenení žiaci - Zlaté pásmo

Kyjovská Z.(9.A), Chomová K.(8.B), Britanová M.(5.A), Kelemecová V.(4.A), Lazorová J.(4.A), Vaňo S.(3. B), Ondiková S.(2.B), Barnová S.(2.B)

Biologická olympiáda kateg. D - teoreticko - praktická časť - okresné kolo - pripravovala Mgr. Kasprišinová

1. miesto - Sabo D., Sopková M.(6.A)

Malý futbal mladších žiačok ZŠ - Školský pohár SFZ - okresné kolo- pripravoval Mgr. Hasin - postup na krajské kolo

1. miesto - Aľušiková B.(5.A), Dzubová E.(7.A),Chomová S.(7.A), Jušková M.(7.A),Koceľová Z.(7.A), Siváková D.(6.A), Sopková M.(6. A), Vasková D.(6.A), Žirová J.(5.A)

 

Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ - McDonald´s Cup - okresné kolo - pripravoval Mgr. Hasin

2. miesto - Andraščík M.(2.A), Hamerlík E.(3.B), Hasin P.(4.A), Kuskov O.(4.B), Lazorová J.(4.A), Motrič J.(4.A), Pavlik M.(4.A), Rusiňák V.(3.B), Ruščanská E.(4.A), Burda A.(4.B)

Vybíjaná žiačok ZŠ - okresné kolo -  pripravoval Mgr. Hasin - postup na krajské kolo

1. miesto - Aľušiková B.(5.A), Dzubová E.(7.A), Ferkaľová L.(6.A), Halgašová S.(5.A), Chomová S.(7.A), Jušková M.(7.A), Koceľová Z.(7.A), Mišková L.(6.A), Siváková D.(6.A), Sopková M.(6.A), Vasková D.(6.A), Žirová J.(5.A), Galandová D.(7.A)

Malý futbal cup ZŠ - žiačky - okresné kolo -pripravoval Mgr. Hasin - postup na krajské kolo

1. miesto - Aľušiková Z.(8.A), Galandová V.(8.B), Gerbocová T.(9.A), Chomová K.(8.B), Chomová S.(7.A), Moravcová B.(8.B), Piptová V.(8.B), Smoľaková V.(8.A), Štofiková T.(9.A)

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nemecká vlajkaPrednes poézie a prózy v nemeckom jazyku - pripravovala PaedDr. Hrešková

Poézia 

1. miesto - Halasová E.(8.B)

2. miesto - Sentivanová V.(8.A)

Próza

3. miesto - Kurila B.(8.B)

Vlastná tvorba

1. miesto - Dovhun M.(8.A)

 

Liga v šachu - celkové hodnotenie- pripravovala Ing. Kusková

 

Kat. C 1-4

3. miesto - Kuskov O.(4.B)

Kat. D 1-4

3. miesto - Murcinová E.(3.A)

Kat. D 5-7

2. miesto - Lucová K.(5.A)

 

Florbal - mestská liga - pripravoval Mgr. Hasin 

3. miesto - Kyjovská Z., Andraščíková K., Gerbocová T., Volovská J., Vasilcová N., Galandová M., Štofiková T.(9. A), Smoľaková V., Aľušíková Z., Moravcová B., Koroľová V.(8. A), Chomová K., Piptová V. ( 8.B), Chomová S.(7.A)

Zdravotnícka súťaž v poskytovaní prvej pomoci - okresná súťaž - pripravovala Mgr. Kovaľová E.

DMZ I 

1. miesto - Deňalucová A., Jušková D.(4.B), Červeňák B., Bobenič M., Vasko D.(4.A)

DMZ II 

1. miesto - Hulajová M., Hulajová A., Chomová S., Galandová D., Salajová T.(7.A)

 

Moje NIE zlu - krajská súťaž v tvorbe komiksov- pripravovala Mgr. Ducaničová

Čestné uznanie - Matusová M.(3.A), Sopková M.(6.A)

Mýty a legendy rodného kraja - výtvarná súťaž - pripravovala PaedDr. Hrešková

Čestné uznanie riaditeľa Súkromnej ZUŠ Andreja Smoláka - T. Savary (2.B)

Pedál káry rallye - Súťaž SPŠ Snina

3. miesto - Sidor J., Minčič I.(8.A), Zubaľ V.(6.A)

Literárne talenty  - pripravovala PaedDr.Hrešková 

Čestné uznanie - Mathias Galanda(2.B)

Business Master - pripravoval Mgr. Mikula

1. miesto jednotlivci - Ferkaľová P.(8.B

1. miesto kolektív - Ferkaľová P., Galandová V., Piptová V.(8.B), Kyjovská Z., Andraščíková K.(9.A)

Literárny Kežmarok - pripravovala Mgr. Ducaničová

Čestné uznanie - Ducanič F.(2.A)

Priatelíme sa s Ruskom- výtvarná súťaž - pripravovala PaedDr. Hrešková

Diplom veľvyslanca Ruskej republiky - Barnová Sofia(2.B)

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
    Ul. Komenského 2666/16, Snina 069 01
  • 057 7625680 - sekretariát
    057 7625679 - školská jedáleň
    0911 370015 - vedúca školskej jedálne
    0911 430109 - riaditeľka školy