2017/2018

Cezpoľný beh - okresné kolo

4. miesto - Andraščíková K.(9.A), Gerbocová T.(9.A), Moravcová B.(8.A)

Výtvarná súťaž Môj starý otec, moja stará mama- portrét

3. miesto - K. Chomová (8.B)

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt šarkanŠarkaniáda s CVČ - pripravovali vychovávateľky ŠKD

Najväčší šarkan - P. Motrič (5.A)

Najvyššie lietajúci šarkan - J. Motrič (4.A), Špitalik D.(3.A)

Najvtipnejší šarkan - V. Kelemecová  (4.A)

Najoriginálnejší šarkan - E. Ruščanská  ( 4.A)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt timravaTimravina studnička - regionálne kolo v prednese slovenskej prózy

I. kategória

3. miesto - J. Lazorová(4.A) - pripravovala Mgr. Ducaničová

Žiacka šachová liga  - 1. kolo - pripravovala Ing. Kusková

1. miesto - Kuskov O. (4.B)

3. miesto - Lucová K.(5.A)

4. miesto  - Murcinová E. (3.A)

Stolný tenis - okresné kolo - pripravoval Mgr. Mikula

Chlapci

6. miesto - Lojan M., Lukša R., Mudzo M.,Radačovský S.

Dievčatá

4. miesto - Gerbocová T., Chomová S., Jušková M., Koceľová Z.

Gerbócova literárna Snina

2. miesto - Tobias Savary(2.B) - pripravovala PaedDr. Hrešková

Čestné uznanie - Matej Bobenič(4.A) - pripravovala Mgr. Lucová

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - okresné kolo - pripravovala Mgr. Karasová

1. miesto - Mudzová B.(9.A)

Shakespeare´s  Day- prednes poézie a prózy v anglickom jazyku

Próza - kategória 8. - 9. ročník - pripravovali Mgr. Dudičová a Ing. Kusková

1. miesto - Mudzová B. ( 9.A)

3. miesto - Chomová K. (8.B)

Technická olympiáda - okresné kolo - pripravoval Mgr. Drozd

Kategória A

4. miesto - Hudák M., Ferjak M.(9.A)

Kategória B

4. miesto - Sopko M. (7.A)

Ochranárik očami detí - výtvarná a literárna súťaž - pripravovali PaedDr. Hrešková, Mgr. Hulajová, Mgr. Lucová, Mgr. Ducaničová

Kategória 1. -4. ročník

1. miesto - Savary T.(2.B)

2. miesto - Barnová S.(2.B)

3. miesto - Pavlík M. (4.A)

Kategória  5. - 9. ročník 

1. miesto - Hulajová M.(7.A)

2. miesto - Hulajová A.(7.A)

3. miesto - Lucová K.(5. A)

Meine Familie - súťaž CVČ z nemeckého jazyka - pripravovala PaedDr. Hrešková

1. miesto - Halasová E.(8.B)

3. miesto - Dovhun M. (8.A)

 

Žiacka šachová liga  - 2. kolo - pripravovala Ing. Kusková

2. miesto - Lucová K.(5.A)

3. miesto - Kuskov O. (4.B)

Výtvarná súťaž FAO - Agroinštitút Nitra

Zmeňme budúcnosť migrácie. Investujme do potravinovej bezpečnosti a rozvoja vidieka.

1. miesto - Savary T. ( 2.B) - pripravovala PaedDr. Hrešková

Šachová liga - pripravovala Ing. Kusková

3. kolo

Chlapci 1. – 4. ročník

Oliver Kuskov – 4. miesto

Chlapci 5. – 7. ročník

Adam Mikula – 5. miesto

Dievčatá 5. – 7. ročník

Karolína Lucová – 3. miesto

Dievčatá 1. – 4. ročník

Ema Murcinová – 2. miesto

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku - pripravovala Mgr. Dudičová

1 A kategória

5. miesto - Charitunová J.(7.A)

1 B kategória 

5. miesto - Štofiková T.(9.A)

 

Matematická olympiáda M 5 - okresné kolo - pripravovala Mgr. Kasprišinová

1. miesto - Lucová K. (5.A)

Prednes povesti Šaliansky Maťko - okresné kolo - pripravovali Mgr. Ducaničová a a Mgr. Karasová

I. kategória

2. miesto - Onuferová K. (3.A)

II. kategória

1. miesto - Lazorová J.(4.A)- postup na krajské kolo

III. kategória

3. miesto - Ivan S.(6.A)

Geografická olympiáda - okresné kolo - pripravovala Mgr. Lysivková

Kategória E

4. miesto - Kurila B. (8.A)

Biologická olympiáda - teoreticko - praktická časť  - okresné kolo - pripravovala Mgr. Kasprišinová

Kategória C

2. miesto - Kyjovská Z. (9.A) - postup na krajské kolo

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - krajské kolo -pripravovala Mgr. Karasová

Kategória C

6. miesto - Mudzová B. (9.A ) - úspešná riešiteľka

 

Dejepisná olympiáda - okresné kolo - pripravovala Mgr. Kresilová

 

Kategória E

1. miesto - Kubisová K.(7.A)- postupuje na krajské kolo

Kategória D 

4. miesto - Galanda M.(7.A)

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
    Ul. Komenského 2666/16, Snina 069 01
  • 057 7625680 - sekretariát
    057 7625679 - školská jedáleň
    0911 370015 - vedúca školskej jedálne
    0911 430109 - riaditeľka školy