2018/2019

Cezpoľný beh žiakov - okresné kolo - pripravoval Mgr. Hasin

Žiačky 

1. miesto - Aľušiková Z., Moravcová B., (9.A)Chomová S.(8.A)- postup na krajské kolo

Žiaci 

3. miesto - Minčič I., Sidor J., (9.A), Tracik L.(9.B)

Stolný tenis - okresné kolo - pripravoval Mgr. Mikula

Družstvá dievčatá

1. miesto - Chomová S., Jušková M., Koceľová Z., Hulajová M.(8.A)

Družstvá chlapci

5. miesto - Radačovský S., Mudzo M., Sopko M., Lukša R.(8.A)

Gerbócova literárna Snina- pripravovali PaedDr. Hrešková, Mgr. Lucová

Poézia

3.miesto - M.Bobenič(5.A)

Čestné uznanie - O. Kuskov(5.B)

Próza

3. miesto - Savary T.(3.B)

Šachová liga - pripravovala Ing. Kusková

1. kolo

2. miesto - Lucová K.(6.A)

5. miesto - Kuskov O. (5.B)

6. miesto - Jaňovková T.(4.A), Salajová T. (6.A)

2. kolo

3. miesto - Lucová K.(6.A)

2. miesto - Kuskov O.(5.B)

GPX turnaj šachy Humenné

2. miesto - Kuskov O.(5.B)

2. miesto - Lucová K.(6.A)

Shakespear´s day - recitácia v anglickom jazyku- pripravovala Mgr. Dudičová

Poézia

1. miesto - Onuferová K.(4.A)

Próza

1. miesto - Salajová T. (8.A)

Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO výtvarná súťaž - okresné kolo - pripravovala PaedDr. Hrešková

II. kategória : základné školy I. stupňa

1. miesto - Savary T.(3.B)

Technická olympiáda - okresné kolo - pripravoval Mgr. Drozd

Kategória B

1. miesto - Ferjak M.(7.A)

Z každého rožku trošku s nemčinou v batôžku - Projekt Hobby - súťaž CVČ- pripravovala PaedDr. Hrešková

II. kategória 

1. miesto - Kurila B.(9.B)

2. miesto - Čermáková V.(9.B)

3. miesto - Halasová E.(9.B)

Šachová liga - 3. kolo - pripravovala Ing. Kusková

1. miesto - Lucová K.(6.A)

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo - pripravovala Mgr. Dudičová

A1 kategória

6. miesto - Skarba S.(7.A)

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
    Ul. Komenského 2666/16, Snina 069 01
  • 057 7625680 - sekretariát
    057 7625679 - školská jedáleň
    0911 370015 - vedúca školskej jedálne
    0911 430109 - riaditeľka školy