Testovanie 9-2019 Testovanie 5 - 2018

Testovanie

Testovanie 9-2019

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl 

školský rok 2018/2019

 Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl vrátane žiakov

so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím)

pod názvom Testovanie 9-2019 sa uskutoční

3. apríla 2019 (streda)

z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 16. apríla 2019.

Informácie k Testovaniu 9 - 2019 nájdete na stránke www.nucem.sk.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
    Ul. Komenského 2666/16, Snina 069 01
  • 057 7625680 - sekretariát
    057 7625679 - školská jedáleň
    0911 370015 - vedúca školskej jedálne
    0911 430109 - riaditeľka školy