PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC SÚHRNA SPRÁVA O ZADÁVANÍ ZÁKAZIEK

Verejné obstarávanie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
    Ul. Komenského 2666/16, Snina 069 01
  • 057 7625680 - sekretariát
    057 7625679 - školská jedáleň
    0911 370015 - vedúca školskej jedálne
    0911 430109 - riaditeľka školy