Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Katarína Krivjančinová Rozvrh
Riaditeľka školy
Vedie krúžok: Príprava na matematickú olympiádu a pytagoriádu
 
 
Mgr. Ivana Karasová Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľky školy
Vedie krúžok: Príprava na olympiádu zo SJL a literárne súťaže
Vedie krúžok: Príprava na Testovanie T-9 SJL
 
 
Mgr. Ladislav Drozd Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Príprava na fyzikálnu olympiádu
Vedie krúžok: Strelecký krúžok
 
 
Mgr. Erika Ducaničová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
Vedie krúžok: Hravá slovenčina
 
 
Mgr. Mária Dudičová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
Vedie krúžok: Zábavná angličtina
 
 
Mgr. Peter Hasin Rozvrh
Triedny učiteľ: 9.A
Vedie krúžok: Florbal
Vedie krúžok: Športový krúžok
 
 
PaedDr. Ľubica Hrešková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: Hudobno - pohybový krúžok
 
 
Mgr. Monika Hulajová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: Pastelka
 
 
Mgr. Lucia Hurlak Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Anna Ivanová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
Vedie krúžok: Príprava na matematickú olympiádu a Pytagoriádu
Vedie krúžok: Príprava na Testovanie T-9 MAT
 
 
Mgr. Lucia Kasprišinová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
Vedie krúžok: Matematicko - biologický krúžok
 
 
Mgr. Emília Kovaľová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Mladý zdravotník
 
 
Nadežda Kovaľová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Školský klub detí_1
Vedie krúžok: Tanečný krúžok
 
 
Mgr. Dita Kresilová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
Vedie krúžok: Bedmintonový krúžok
Vedie krúžok: Príprava na dejepisnú olympiádu
 
 
Ing. Miriam Kusková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Šachový krúžok
 
 
Mgr. Anna Lucová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Vedie krúžok: Tvorivá dielňa
 
 
Mgr. Valéria Lysivková Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
Vedie krúžok: Potulky po regióne - zdravo a športovo
Vedie krúžok: Príprava na geografickú olympiáda
 
 
Lucia Malec Halgašová Vychovávateľka
Vedie krúžok: Školský klub detí_3
 
 
Mgr. Gabriel Mikula Rozvrh
Triedny učiteľ: 9.B
Vedie krúžok: Počítačový krúžok
Vedie krúžok: Stolný tenis
 
 
Mgr. Mária Ondrušová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ľudmila Siváková Pedagogická asistentka
Vedie krúžok: Vareška
 
 
Mgr. Daniel Šarišský Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Príprava na biblickú olympiádu
 
 
PaedDr. Lýdia Šrenkelová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: Šikovníček
 
 
Miroslava Zabuďková Vychovávateľka
Vedie krúžok: Spevácky krúžok
Vedie krúžok: Školský klub detí_2
 
 
Mgr. Gabriela Zápotoková Rozvrh
Učiteľka

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
    Ul. Komenského 2666/16, Snina 069 01
  • 057 7625680 - sekretariát
    057 7625679 - školská jedáleň
    0911 370015 - vedúca školskej jedálne
    0911 430109 - riaditeľka školy