Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Bedmintonový krúžok
Florbal
Hravá slovenčina
Hudobno - pohybový krúžok
Matematicko - biologický krúžok
Mladý zdravotník
Pastelka
Počítačový krúžok
Potulky po regióne - zdravo a športovo
Príprava na biblickú olympiádu
Príprava na dejepisnú olympiádu
Príprava na fyzikálnu olympiádu
Príprava na geografickú olympiáda
Príprava na matematickú olympiádu a pytagoriádu
Príprava na matematickú olympiádu a Pytagoriádu
Príprava na olympiádu zo SJL a literárne súťaže
Príprava na Testovanie T-9 SJL
Príprava na Testovanie T-9 MAT
Spevácky krúžok
Stolný tenis
Strelecký krúžok
Šachový krúžok
Šikovníček
Športový krúžok
Tanečný krúžok
Tvorivá dielňa
Vareška
Zábavná angličtina

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
    Ul. Komenského 2666/16, Snina 069 01
  • 057 7625680 - sekretariát
    057 7625679 - školská jedáleň
    0911 370015 - vedúca školskej jedálne
    0911 430109 - riaditeľka školy