Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Bedmintonový krúžok
Florbal
Hravá slovenčina
Hudobno - pohybový krúžok
Mladý zdravotník
Pastelka
Počítačový krúžok
Počítačový krúžok
Potulky po regióne - zdravo a športovo
Príprava na biblickú olympiádu
Príprava na biologickú a matematickú olympiádu
Príprava na dejepisnú olympiádu
Príprava na fyzikálnu olympiádu
Príprava na geografickú olympiáda
Príprava na matematickú olympiádu a pytagoriádu
Príprava na matematickú olympiádu a Pytagoriádu
Príprava na olympiádu z anglického jazyka
Príprava na olympiádu zo SJL a literárne súťaže
Príprava na Testovanie T-9 SJL
Príprava na Testovanie T-9 MAT
Prírodovedno - biologický krúžok
Skvelí kuchári
Spievame a tancujeme
Stolný tenis
Strelecký krúžok
Šachový krúžok
Šikovníček
Športový krúžok
Tanečný krúžok
Tvorivá dielňa
Zumba

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
    Ul. Komenského 2666/16, Snina 069 01
  • 057 7625680 - sekretariát
    057 7625679 - školská jedáleň
    0911 370015 - vedúca školskej jedálne
    0911 430109 - riaditeľka školy