PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Katarína Krivjančinová Obsluha interaktívnej tabule 12 64
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vzdelávacom procese 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Ivana Karasová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 64
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Ladislav Drozd Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 66
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Erika Ducaničová Koordinátor prevencie 35 60
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Mária Dudičová II. atestácia -60 0
Rozširujúce štúdium - učiteľstvo anglický jazyk a literatúra 60
Mgr. Peter Hasin Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14 64
Olympijská výchovav základných a stredných školách 12
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
I.atestácia -60
Dopravná výchova v základných školách 6
PaedDr. Ľubica Hrešková Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 109
II. atestácia -60
Mgr. Monika Hulajová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 25
Ing. Anna Ivanová Rozširujúce štúdium matematiky 60 60
Mgr. Lucia Kasprišinová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 69
I. atestácia -60
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Emília Kovaľová I.atestácia -60 109
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Mgr. Dita Kresilová Obsluha interaktívnej tabule 12 30
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vzdelávacom procese 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
II. atestácia -60
Emocionalita a sebaspoznávanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Ing. Miriam Kusková Využitie informačno-komunikačných techológií v edukačnom procese 11 65
Obsluha interaktívnej tabule 12
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Odstraňovanie bariér pri získavaní inf. a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Mgr. Anna Lucová I.atestácia -60 109
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Mgr. Valéria Lysivková Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 64
Obsluha interaktívnej tabule 12
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vzdelávacom procese 7
Mgr. Gabriel Mikula Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 64
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vzdelávacom procese 7
PaedDr. Lýdia Šrenkelová Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 139
II. atestácia -60
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Využitie informačno-komunikačných techológií v edukačnom procese 11


© aScAgenda 2018.0.1102 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
    Ul. Komenského 2666/16, Snina 069 01
  • 057 7625680 - sekretariát
    057 7625679 - školská jedáleň
    0911 370015 - vedúca školskej jedálne
    0911 430109 - riaditeľka školy