PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Katarína Krivjančinová Obsluha interaktívnej tabule 12 64
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vzdelávacom procese 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Ivana Karasová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 64
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Ladislav Drozd Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 66
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Erika Ducaničová Koordinátor prevencie 35 60
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Mária Dudičová II. atestácia -60 0
Rozširujúce štúdium - učiteľstvo anglický jazyk a literatúra 60
Mgr. Peter Hasin Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14 64
Olympijská výchovav základných a stredných školách 12
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
I.atestácia -60
Dopravná výchova v základných školách 6
PaedDr. Ľubica Hrešková Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 109
II. atestácia -60
Mgr. Monika Hulajová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 25
Ing. Anna Ivanová Rozširujúce štúdium matematiky 60 60
Mgr. Lucia Kasprišinová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 69
I. atestácia -60
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Emília Kovaľová I.atestácia -60 109
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Mgr. Dita Kresilová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 30
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vzdelávacom procese 7
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
II. atestácia -60
Emocionalita a sebaspoznávanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Ing. Miriam Kusková Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 65
Odstraňovanie bariér pri získavaní inf. a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Využitie informačno-komunikačných techológií v edukačnom procese 11
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Mgr. Anna Lucová I.atestácia -60 109
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Mgr. Valéria Lysivková Obsluha interaktívnej tabule 12 64
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Rozvoj komunikačných zručností vo vzdelávacom procese 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Gabriel Mikula Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 64
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vzdelávacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
PaedDr. Lýdia Šrenkelová II. atestácia -60 139
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Využitie informačno-komunikačných techológií v edukačnom procese 11
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10


© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
    Ul. Komenského 2666/16, Snina 069 01
  • 057 7625680 - sekretariát
    057 7625679 - školská jedáleň
    0911 370015 - vedúca školskej jedálne
    0911 430109 - riaditeľka školy