PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Katarína Krivjančinová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 64
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vzdelávacom procese 7
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Ivana Karasová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 64
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Mgr. Ladislav Drozd Obsluha interaktívnej tabule 12 66
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Mgr. Erika Ducaničová Koordinátor prevencie 35 60
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Mária Dudičová Rozširujúce štúdium - učiteľstvo anglický jazyk a literatúra 60 68
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
II. atestácia -60
Mediačné zručnosti v práci učiteľa 12
Inovatívne metódy v edukácií 10
Čitateľská gramotnosť v edukácií 9
Mgr. Peter Hasin Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7 64
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Dopravná výchova v základných školách 6
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Obsluha interaktívnej tabule 12
I.atestácia -60
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Olympijská výchovav základných a stredných školách 12
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
PaedDr. Ľubica Hrešková II. atestácia -60 109
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Mgr. Monika Hulajová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 25
Ing. Anna Ivanová Rozširujúce štúdium matematiky 60 60
Mgr. Lucia Kasprišinová Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 60
Mediačné zručnosti v práci učiteľa 12
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
I. atestácia -60
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Inovatívne metódy v edukácií 10
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
II. atestácia -60
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Emília Kovaľová I.atestácia -60 109
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Mgr. Dita Kresilová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 62
Inovatívne metódy v edukácií 10
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
II. atestácia -60
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vzdelávacom procese 7
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebaspoznávanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Ing. Miriam Kusková Kancelársky balík v edukačnom procese 12 65
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Odstraňovanie bariér pri získavaní inf. a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Využitie informačno-komunikačných techológií v edukačnom procese 11
Mgr. Anna Lucová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 109
I.atestácia -60
Mgr. Valéria Lysivková Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 64
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vzdelávacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Gabriel Mikula Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12 65
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Mediačné zručnosti v práci učiteľa 12
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
II. atestácia -60
Inovatívne metódy v edukácií 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vzdelávacom procese 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PaedDr. Lýdia Šrenkelová Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 139
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
II. atestácia -60
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Využitie informačno-komunikačných techológií v edukačnom procese 11


© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
    Ul. Komenského 2666/16, Snina 069 01
  • 057 7625680 - sekretariát
    057 7625679 - školská jedáleň
    0911 370015 - vedúca školskej jedálne
    0911 430109 - riaditeľka školy