PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Katarína Krivjančinová Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 64
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Rozvoj komunikačných zručností vo vzdelávacom procese 7
Mgr. Ivana Karasová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 64
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Mgr. Ladislav Drozd Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 66
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Erika Ducaničová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 60
Koordinátor prevencie 35
Mgr. Mária Dudičová Rozširujúce štúdium - učiteľstvo anglický jazyk a literatúra 60 68
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Inovatívne metódy v edukácií 10
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
II. atestácia -60
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Čitateľská gramotnosť v edukácií 9
Mediačné zručnosti v práci učiteľa 12
Mgr. Peter Hasin I.atestácia -60 45
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Olympijská výchovav základných a stredných školách 12
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Dopravná výchova v základných školách 6
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
PaedDr. Ľubica Hrešková Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 109
II. atestácia -60
Mgr. Monika Hulajová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 25
Ing. Anna Ivanová Rozširujúce štúdium matematiky 60 60
Mgr. Lucia Kasprišinová Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
I. atestácia -60
Inovatívne metódy v edukácií 10
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Mediačné zručnosti v práci učiteľa 12
II. atestácia -60
Mgr. Emília Kovaľová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 109
I.atestácia -60
Nadežda Kovaľová Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Mgr. Dita Kresilová II. atestácia -60 62
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebaspoznávanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Inovatívne metódy v edukácií 10
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Obsluha interaktívnej tabule 12
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Rozvoj komunikačných zručností vo vzdelávacom procese 7
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Ing. Miriam Kusková Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 65
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Odstraňovanie bariér pri získavaní inf. a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Využitie informačno-komunikačných techológií v edukačnom procese 11
Mgr. Anna Lucová I.atestácia -60 109
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Mgr. Valéria Lysivková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 64
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vzdelávacom procese 7
Lucia Malec Halgašová Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Mgr. Gabriel Mikula Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 46
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Inovatívne metódy v edukácií 10
II. atestácia -60
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Mediačné zručnosti v práci učiteľa 12
PaedDr. Lýdia Šrenkelová Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 139
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Využitie informačno-komunikačných techológií v edukačnom procese 11
II. atestácia -60
Miroslava Zabuďková Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelaní 15 30
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15


© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina
    Ul. Komenského 2666/16, Snina 069 01
  • 057 7625680 - sekretariát
    057 7625679 - školská jedáleň
    0911 370015 - vedúca školskej jedálne
    0911 430109 - riaditeľka školy